Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntil nau kan rong iăr tưp iăr tâm truh đăp mpăn sinh học

28/09/2022 16:37 G9T+7

Ntơm năm 2016 tât abaơ, Trung tâm Khuyến nông n'gor lĕ Ndâk nau kan mât rong iăr tưp iăr tâm truh đăp mpăn sinh học ta ăp ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh tâm n'gor.

Kan bộ kĩ thuật ntĭm yuh H'Thông ta  xă Dak P'lao (Dak Glong) ntâp văc xin n'jrăng nau ji ân iăr tưp iăr tâm truh

Ðah r'noh prăk dŏng rlau 1,5 r'me prăk, m'bŭch kan lĕ pă 18.500 iăr ân ma 190 r'năk sa lah bon lan bu nong iê bu nuyh mât rong; jêh rĭ ntĭm nau kan nkra ndrung, nau n'jrăng nau ji n'hanh kĩ thuật rong. Jêh dăch 3 khay rong, du mlâm iăr jâk tâm 1,9 kí; đah r'noh tăch 70.000 r'băn du kí, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor gĕh n'sĭt 35.700 r'băn du mlâm iăr.

Yuh H'Lan ta thôn 9, xă Quảng Khê (Dak Glong) rong iăr tưp iăr tâm truh đăp mpăn tâm nau kan

Ntil nau kan rong iăr tưp iăr tâm truh aơ dơi bu kơp lah nau kan sâm kơl hao nau wăng sa ân bon lan bu nong iê bu nuyh rong yor khay rong mô gĕh jŏ, ngăch mplâ sĭt prăk, n'sĭt âk prăk tâm nau kan. Jêh dơi ndâk kan uĕh ntil nau kan aơ, Trung tâm dôl pah kan tay gơi tâm r'nglăp rong tăch drăp ndơ, sâm joi joi gĕh bu r'văt iăr ân ma bu nuyh bon lan.

Ntil nau rong iăr kan ta r'năk sa nô Ma Seo Vàng, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) dơi n'sĭt uĕh tâm nau kan

Mai Anh

671
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.