Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kror jông thâuv zôngv phêr phâmv kôngz lông uô qir

23/12/2021 10:11 G12T+7

Nhis nuôr, pêx xinhv tangz tov sir zôngv phêr phâmv kôngz lông chia uô qir hưr cơ mfông trâu kôngz lông pangz caiv tox angr, por vêv môi trươngx, txu chi phir uô nox.

Tơưr cax phê zos iz hur chor nguên liêus zôngv tsâu uô qir ntâu sâuv thangx tsangv xênhr

Qir hưr cơ vi sinh zos sanv phâmv jông trâu kôngz chok mas tưz tsi sir zôngv tsât hoar hocx tưs li. Tsât jinh jươngr, vi sinh haz khoangr tsât hur qir hưr cơ los six jông trâu kôngz chok.

Cxuô zangv qir tsâu uô qir đêx pangz kôngz lông grul đhâu blôngx haz đhâu chêr

Chor phêr phâmv kôngz lông zôngv uô qir hưr cơ vi sinh trâu kôngz tsinhv pangz zaiv cêr jac laiv tsês. Ntâu phêr phâmv kôngz lông xưv lir uô qir mfông kôngz xưs li: nhangz kuôr blêx, tơưr cax phê, nhangz tâuv, tơưr nôngz lâuv phuôz xinhz, tơưr txir ca cao,… 

Qir mfông hưr cơ vi sinh pangz cxangz ndê năng suât, uô angr xuz, hlôngr txangr tsât angr tsi jông viv mfông qir hoar hocx ntâu

Mẫn Doanh

1,441
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.