Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh lah dŏng n'dŏk jêh bư mir bư phân sui

23/12/2021 10:11 G12T+7

Abaơ, bu nuyh bon lan dôl dŏng n'dŏk jêh bư mir jan ba gơi nkra phân hữu cơ sui ân ăp ntil tơm tăm, mât uĕh ntŭk rêh, trŭnh r'noh prăk dŏng pah kan.

Ntô ca phê jêng du ntil n'dŏk dơi bu dŏng ủ bư phân sui tâm lam n'gor

Phân sui hữu cơ vi sinh jêng du ntil phân uĕh ma ăp ntil tơm tăm yor mô gĕh dŏng dak si hóa học. Nau uĕh chất dinh dưỡng, vi sinh n'hanh khoáng chất gĕh tâm phân hữu cơ bư uĕh ma tơm tăm.

Ăp ntil phân ủ jêng dak dơi bu dŏng tŏ ta n'ha n'hanh tơm

Ăp ntil n'dŏk jêh bư mir dơi he dŏng nkra phân hữu cơ vi sinh sui ma tơm tăm n'hanh mô gĕh bư bő n'dŏk ta ntŭk rêh. Âk n'dŏk jêh bư mir dơi bu nkra jêng phân sui ân ma tơm tăm gĕh: Nglo, ntô ca phê, ĕk be, ĕk iăr, tơm mbo, tơm tuh, ntô tuh neh, ntô play, ntô play ca cao,...

Phân hữu cơ vi sinh dŏng sui tơm tăm gĕh play âk, uĕh ma neh ntu, bư jêng tay neh ntu yor dŏng âk ir phân hóa học

Mẫn Doanh

1,371
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.