Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bar ntil nau gĕh tăm tơm bư trau VietGAP

07/04/2022 09:09 G4T+7

Ntơm năm 2021, 30 bu nuyh bơh Hợp tác xă Hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến, xă Nam Bình (Dak N'Soong) pah kan tăm n'ha bư trau kơp di VietGAP.

Tơm bư trau dơi bu tăm ta wâl măt nar tĕng nau kơp di VietGAP

Ta neh huy 35 hec ta tăm ăp ntil tơm bư trau gĕh rpuăl, cải bắp, củ cải, cải ngọt, blân srat... đah r'noh gĕh n'sĭt tâm 1.505 tấn du năm. Ăp r'năk pah kan tăm tơm bư trau VietGAP tĕng kan di nau ntĭm kĩ thuật tâm nĕ gĕh nau kan bư neh, săch rnih, sui phân, nau dŏng chế phẩm vi sinh, mông nar sŏk tăch n'hanh nau kan mât mray,...

Nau uĕh n'ha trau, play sâm n'hao r'noh tăch, đăp mpăn n'hâm suan ma bu nuyh tăm n'hanh bu nuyh r'văt sa

Nau kan tăm tơm bư trau kơp di VietGap bư gĕh nau plăch r'gâl tâm nau mĭn, tâm nuih 'hâm, tâm nau pah kan bơh ăp bu nuyh bư mir ta nau kan tăm ăp ntil tơm ân uĕh, mât đăp mpăn nau bư mir jan ba.

Tơm dŏng bư trau kơp di ma nau kah, đăp mpăn ma bu nuyh sa đah r'noh sŏk tăch kh'lay rlau 2 tât 3 tâ đah r'noh tăch tơm dŏng bư trau êng

Mẫn Doanh

1,323
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.