Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm rnglăp tăm tơm sa trau ta Ntŭk kan ndrel Phú Nông

13/04/2017 14:15 G4T+7

Ðah nau kan ndrêl tă bơh ăp phung kan gĕh nau ŭch kan tăm tơm sa trau ndrel, nau kan Ntŭk kan ndrel Phú Nông sĭt tăm tơm sa trau ta xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) pah kan uĕh ngăn, suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt, njêng trong hăn nâp knơm ma ăp bu nuyh kan.

Ndâk njêng ntơm năm 2014, tât abaơ, Ntŭk kan ndrel tăm tơm sa trau kloh Phú Nông lĕ gĕh 22 bu nuyh tĕng kan, tâm nĕ gĕh 7 nuyh bu nuyh Bu Nong, Tày, Nùng tăm ndrel. Ðah rnoh neh tăm rlau 40 hec ta, ăp bu nuyh kan lĕ nchra gơi tâm pă ntŭk tăm tơm sa trau kloh, mô dơi dŏng dak si hóa học, gơi gĕh âk bu nuyh bon lan ŭch rvăt. Abaơ, ăp khay, ntŭk kan ndrel tăch tâm 40 tân tơm sa trau, play. Prăk gĕh n’sĭt tâm nau kan ăp bu nuyh âk, hao ntơm 150 tât 300 – 400 rkeh prăk du năm.

Ăp rnăk bon lan tăm tơm sa trau tâm wâl mŭng, wâl dŭng kao su, iê dơm dŏng dak si krih ma tơm sa trau

Ăp bu nuyh kan ksiêm, tâm nchră, mbơh hưn nau bên tăm tơm sa trau

Abaơ, Ntŭk kan ndrel hôm rlong dŏng ntil tơm tăm mhe, hao nau kan tăm kao, tơm sa play gơi tăch ma bu nuyh bon lan rvăt

Ăp rnăk bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh, rnăk gĕh nau rêh jêr zŏk dơi manh prăk gơi dŏng chăm mray tơm tăm sa trau

 

H' Mai

 

3,260
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.