Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv zus njêl tơưz cheix ntux nangl

17/06/2021 10:11 G6T+7

Cheix ntux nangl, chor chuôz zis zus njêl sâuv thangx tsangv chor hênhx xưs li Đăăk Glong, Cư Juut, Krông Nô tsuv mlôngl đrăngx đrênhk tinhx hinhx phuôz chuô chia txu cxuôv hav viv nangl chuô.

Hur ntơư seiz shuôl tơưz gox, khu đuô chor tơưz tsi khor bov đamv tơưz truôx đrênhk, cxiz chênhr vêv xinhz tơưz, langx vangl hur saz chia grêl đêx jông. Tangv siv hâur cheix ntux nangl, tsuv txangr môngl chor qơư đreiv chuô, đêx ntưl tsi muôx jul chia jangv nangl chuô uô tơưz poz. Thâuv puv đêx đru, njêl nox tsơưs haz luôv kênhz tsuv cxangz oxy ntơưv mair yuôz pang, puz njêl nox cxix cxuô tsât jinh jươngr pangz cxang đăngs jul.

Hâur cheix ntux nangl, nênhs zus tsuv seiz, khu khor hêx thôngr hluô khi, phao tơưz zus njêl

Khi đuô tangs nro hêx thôngr tơưz njêl sâuv nav đêx khor kho chia tsi mangl yôngz, tơưk thâuv đêx ntưl chênhr

Thâuv muôx nangl chuô, tsuv puz nox tsơưs chia tsi ô nhiêmr môi trươngx

Y KRăk

1,232
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.