Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bên rong ka tâm ndrung ta yăn bri mih

17/06/2021 10:11 G6T+7

Ta yăn bri mih, ăp r’năk rong tui ka ta ăp n’qual Dak Glong, Čů Jŭt, Krông Nô way uănh nô nau bu mbơh mih nar gơi trŭnh nau roh tui ka rong lah gĕh mih têh dak lip.

Tâm nĕ, ksiêm ndrung rong, nkra tay ân nâp ăp ntŭk mô saơ uĕh gơi ndrung rong nâp, n’hao nau kan mât kloh ndrung rong ka, nhuăl rong, mô gĕh gâ n’dŏk gơi dak mô gĕh iang tâm nhual. Ntơm bôk yăn bri mih, njŭn ndrung rong ka tât ta ntŭk mô gĕh siăl, dak hŏch đê đê gơi n’jrăng phŭt siăl bư iơh ndrung rong. Lah saơ dak bâ, ka mô lăng ŭch sa n’hanh re mbrơi he dŏng măy nkra ôxy, ân ka sa mpa ân nŭm gơi ka ngăch têh.

Ta bôk yăn bri mih bu nuyh bon lan ksiêm, nkra tay ndrung rong, kât rse ân nâp ma ndrung rong ka

Kât lĕ r’ngôch rse ta ndrung rong tâm n’hor dak tât ta kơh gơi ndrung mô gĕh dak leo du, iơh ndrung lah dak hoch hô

Lah gĕh mih phŭt, he ân ka sa iê mpa gơi mô gĕh bâ dak rong bư ka khĭt yor mô tŏng ôxy tâm dak

Y KRăk

1,231
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.