Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hợp tác xă Bư mir Kông nghệ mhe Dak Han pah kan uĕh

30/06/2022 17:23 G6T+7

Hợp tác xă Bư mir kông nghệ mhe Dak Ha (Dak Glong) dơi ndâk njêng lơ 25/3/2021, gĕh 8 thành viên, 30 hec ta neh bư mir n'hanh gĕh 30 r'năk pah kan ndrel đah ma 60 hec ta neh. Ăp ntil tơm dơi hợp tác xă tăm gĕh tơm dŏng bư trau, blân jong, củ cải blân srat, prit sứ (prit hương) tăm ndrel ma tơm sầu riêng, nhãn, mắc ca...

Ăp tơm dŏng bư trau, reh, play... dơi chăm ma ti, mô gĕh dŏng dak si krih

Jêh tât du năm pah kan, hợp tác xă bư mir tĕng nau kan kông nghệ mhe tăm gĕh âk rbăn tân tơm dŏng bư trau, reh, play kơp di nau kan VietGAP gơi tăch ta ăp siêu thị, wâl chơ đầu mối ta ăp bon têh, ăp n'gor... Hợp tác xă bư gĕh nau kan ma 20 bu nuyh bon lan tâm xă đah r'noh prăk n'sĭt ntơm 7 - 8 r'keh prăk du huê du khay; n'sĭt âk r'me prăk tâm nau pah kan du năm.

Hợp tác xă nkra bec tŏ gơi mô gĕh hoach âk bu nuyh kan

Minh Huyền

694
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.