Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv mô hinhx zus keiz Hoàng Yến

18/11/2021 09:47 G11T+7

Tix lâul Trương Tiến Trường nhoz jos 10, xar Đăk Wer (Đăk R’lấp) tưz muôx 12 shông zus keiz. Nhis nuôr, tix lâul tsinhr zus đrăngx đrênhk 2 trang traix đrul angr đangr 450m2; iz traix zus 2.500 tus keiz Hoàng Yến; keiz nôngz zuôr đrul grê 10.000 nhiax/tus.

Trơưs tix lâul Trường, keiz Hoàng Yến tir tâus moz, greix khor, lo thix trươngx nhiav. Uô kangz 3 hli zus, keiz nhangr muôx 2,5 – 3kg/tus. Tix lâul muôs thix trươngx trôngx qơư đrul grê 60.000 – 65.000 nhiax/kg. Tix lâul thangv, zus keiz trơưs pangz khênhx muôx ntâu zangv moz, viv li nênhs zus tsuv nul pâuz mênhx, pâuz mênhx moz li uô yuôx khu lo huv. 

Guôx zus keiz lo cxiv tsang khor kho, cêv đê thangx tsangv pêx xinhv haz tsêr nhoz

Uô kangz muôs, tix lâul vêv xinhz guôx, tuô cangz moz, hlôngr cxênhx puô sinh hocx uô ntêx zus jangl yaz

Keiz Hoàng Yến muôx tsât lươngs, lo thix trươngx trôngx qơư nhiav, qơư muôs truôx

Mẫn Doanh

3,576
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.