Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv mô hinhx zus yik

30/12/2021 10:16 G12T+7

Shông 2018, chuôz zis tix lâul Phạm Văn Sỹ, jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) đâux tư 150m2 angr uô guôx, zuôr 10 gơưv nhuôs yik lus zus.

Guôx zus yik lo tix lâul Sỹ uô saz nyuô, langx khav

Uô kangz 3 shông ntâu tu, krêz đăngr mô hinhx, txus nuôr, tix lâul chuôz zis tưz muôx yangx 100 tus yik, hur ntơư muôx 30 tus yik shang nhuôs. Iz shông 1 tus nav yik shang shang 2-3 tus nhuôs/jangl, iz jangl cêv kuôl 4 txus 5 hli. Nhuôs yik thâuv kror nhis shang nhangr muôx 5 kg, zus muôx 3 hli mas nhangr muôx li 50kg/tus mas muôs.

Krâur nox tiv zix zos đrox, cxuô zangv blôngx xưs li mit, gòn… haz lo tsuôr mol uô ntêx puz yik nox

Đrul grê muôs 150- 180 cxênhz nhiax/kg yik grax haz muôs yik nôngz, iz shông uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx 200 chơưx nhiax. Tix lâul Sỹ has, yik muôx krâur nox ntâu, yik lai tsơưs muôx moz, muôx ntâu kror jông trâu chuôz zis. 

 Kuôr yik sir zôngv chia tsâu uô qir vi sinh mfông trâu cxuô zangv kôngz chok

Mai Anh

1,606
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.