Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu mô hinhx zus yik nhoz Ðăk Nang

03/11/2022 10:12 G11T+7

Shông 2020, 9 tsêr nênhs côngv nhiav zus yik nhoz xar Đăk Nang (Krông Nô) tưz cxiv tsang tuv hơx tac (THT) zus yik Thiên Mùi. Xuz thơưx tuv muôx 150 tus yik tiv zix mas zos nôngz yik Bách Thảo, yik trôngx qơư.

Shông 2021, Trung tâm Dix vus Cir thuôx kôngz lông hênhx Krông Nô tưz pangz 4 lâus yik nôngz Bo trâu THT zus yik Thiên Mùi chia hlôngr txangr pangz yik grax. Uô kangz 1 shông zus, nhuôs yik lai muôx kangz hâu mênhx pêv lus luz chêr lux, nhangr cir, hluz jông đuô yik trôngx qơư.

Trơưs chor thanhx viên THT, zus yik tsi phiv liv, tsuôs uô guôx saz nkrang, hur saz, pangz yik zuôr vangv sai. Zus yik tưz muôx sâu yênhx puô chơưx nhiax trâu chor chuôz zis THT iz shông uô kangz yưx chi phir. 

Pêx xinhv tuôx saiz, cơưv shuv txưr ziv zus yik ntơưv THT zus yik Thiên Mùi

Lâus yik nôngz Bo muôx jul tir moz, hluz sai

Krâur zus yik tiv zix zos đrox, kuôr nhangz kôngz lông haz cxuô zangv blôngx ntông

Trâur tơưk ntê sur trâu yik hur cheix ntux no

Minh Huyền

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.