Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz hôix viên kuôl pux uô tsưr cinh têr

09/09/2022 10:44 G9T+7

Đăk Glong muôx yangx 5.000 hôix viên kuôl pux. Đrul tinh thânx hlôngr yaz, phat hui vai tsox uô tsưr ntơưv kuôl pux hur phuôv tsangr cinh têr, cxuô cxênhx Hôix Kuôl pux sâuv thangx tsangv hênhx tưz siz txuôl, khai thac đăngs jul, kruôz ntuôl hôix viên côngv hlôngr pâur cơ câur kôngz lông, zus tsax.

Cxuô cxênhx Hôix tsinhv tsinhv tox tsongs kruôz hu, kra, pangz hôix viên kuôl pux hlôngr saz xangr, tsưr ziv uô, phuôv tsangr chor mô hinhx uô nox muôx kangz hâu. Zos li, cinh têr hôix viên ziv nuz ziv hlôngr yaz.

Hôix viên kuôl pux hênhx hlôngr saz xangr, muôz khoa hocx lus uô nox uô hâuk

Cxuô cxênhx hôix kuôl pux sâuv thangx tsangv hênhx tsinhv njênhk trâu Ngân hangx chinhr sach tsôngv langx chia yênhx cxênhz hôix viên txaik pênhr, đrul tangs nro nhiax txaik muôx yangx 130 tiv nhiax. Ntơưv Pênhr cơ hôix trâu kuôl pux phuôv tsangr cinh têr, Hôix pangz trâu cxênhx puô lênhx thanhx viên txaik pênhr, đrul tangs nro chor nhiax txaik zos 10 tiv nhiax.

Ntâu hôix viên kuôl pux pâuz nrar, cơưv shuv ntâu făngz môngl yaz chia chox cinh têr chuôz zis ziv nuz zivv muôx

Đhâu chor phong tsox, cxuô cxênhx Hôix Kuôl pux sâuv thangx tsangv hênhx tưz phat hui tinh thânx siz hluz siz pangz, tsinhr pangz tix vi txov nhev lus nôngz kôngz nôngz tsax, pênhr, nuz công lo đôngx…

Ntâu kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv hênhx phat hui jông vai tsox phuôv tsangr cinh têr chuôz zis

H' Mai

575
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.