Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâm kơl hội viên bu ur bư tơm tâm nau wăng sa

09/09/2022 10:44 G9T+7

Dak Glong gĕh 5.000 hội viên bu ur. Tĕng nuih n'hâm pah kan r'gâl mhe, hao nau kh'lay bơh bu ur tâm nau wăng sa, ăp m'bŭch kan N'gâng kan Bu ur tâm lam n'qual Dak Glong lĕ tâm r'nglăp, dŏng ndu ndơ gĕh, kuăl jă ăp hội viên plăch r'gâl tơm tăm, mpô mpa rong.

Ăp m'bŭch kan hội hôm kuăl jă, ntĭm, sâm kơl ăp hội viên bu ur r'gâl nau mĭn, nau kan, hao nau pah kan bư mir jan ba ân di. Yor nĕ, nau wăng sa ăp hội viên rlau nar rlau hao.

Hội viên bu ur n'qual r'gâl nau mĭn kan, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp tâm nau pah kan bư mir

Ăp m'bŭch N'gâng kan Bu ur tâm lam n'qual hôm tín chấp ma Ngân hàng chính sách xă hội ân âk rbăn bu nuyh hội viên manh prăk, đah lĕ r'ngôch prăk gĕh manh rlau 130 r'keh prăk. Tă bơh prăk têm nkrem gơi hao nau wăng sa, N'gâng kan sâm kơl âk rhiăng bu nuyh dơi manh prăk, đah r'noh prăk gĕh manh lah 10 r'me prăk.

Âk hội viên bu ur gĭt joi, ôp nti âk nau kan mhe gơi r'năk sa gĕh nau rêh rlau nar rlau hao

Tă bơh ăp ntil nau kan, ăp m'bŭch N'gâng kan Bu ur tâm lam n'qual lĕ hao nuih n'hâm tâm kơl, tâm rŏng, sâm kơl oh nur gĕh nau rêh o-ach gơi ân tơm tăm, mpô mpa rong, kơl n'hâm suan pah kan bư mir...

Âk bu ur bu nong iê bu nuyh tâm lam n'qual hao uĕh nau bư tơm tâm nau kan hao nau wăng sa ta r'năk

H' Mai

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.