Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kơl bon lan bu nong iê bu nuyh tăm tay ca phê

01/12/2022 10:29 G12T+7

Ntơm năm 2019 tât abaơ, Ðoàn kinh tế quốc phòng Quảng Sơn (Quân khu 5) lĕ ntĭm kĩ thuật, sâm kơl 22.000 n'kôr ca phê, dăch tât 19 tân ca phân vi sinh ân ma 26 r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh ta n'qual Dak Glong. Yor nĕ, kơl bu nuyh bon lan tăm tay 22,9 hec ta ca phê lĕ jŏ năm. Jêh dăch 3 năm tăm tay, âk ntŭk ca phê lĕ gĕh play, gĕh pĕ tâm 12 tân ca phê dŭm du hec ta (tâm rlau 4 tấn grăp ca phê du hec ta).

Ta mông nar bơh kơi aơ, pah kan tay gơi kơl bu nuyh bon lan lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach, hao nau wăng sa, mpôih ka han ndâk ăp ntil nau kan: kan bộ, ka han hăn ta ăp r'năk sa, ksiêm uănh ăp ntŭk tăm ca phê. Tă bơh nĕ gĕh nau ntĭm kĩ thuật, sâm kơl ân n'kôr gép, phân sui ma bu nuyh bon lan. Bơh đah nĕ, săch ăp ntil ca phê gĕh play têh, ngăch hao jêng, iê gĕh tu ndrŭng sa, ntĭm bu nuyh bon lan pah kan bư mir jan ba ân di, sâm kơl n'sĭt tay prăk tâm nau kan, plăch r'gâl nau rêh.

Bu nuyh kan ta Ðoàn kinh tế quốc phòng Quảng Sơn ntĭm bu nuyh bon lan gép n'kôr ca phê

Neh tăm tay tơm ca phê mhe bơh che Sùng A Nhà, thôn Dak Snao, xă Quảng Sơn hao jêng ngăn

Kan bộ uănh nau hao jêng ca phê gép ta xă Dak R'măng (Dak Glong)

Mai Anh

903
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.