Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rnăk yuh Triệu Thị Kiều nsrôih ndâk njêng nau kan wăng sa nâp phĭt

31/03/2017 11:05 G3T+7

Năm 2014, yor gĕh ndơ kan kơl ân ma ăp rnăk o-ach tâm ntŭk jêr zŏk, ur sai yuh Triệu Thị Kiều (bu nuyh Nùng) ta bon Bu Nơr, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) dơi bu kơl ân ndrôk rong gơi ndâk njêng nau wăng sa.

Rnăk yuh dơi nti, gĭt âk ngăn nau pah kan chiă rong, jêh rĭ tĕng kan ta ntŭk kan ndrel rong ndrôk tâm xă. Bơh đah prăk dơi kơl, rnăk yuh rvăt tay ndrôk rong, dak si, ndu ndơ dŏng n’hanh mpa sa gơi dŏng rong ndrôk. Bơh đah rong rlau 7 mlâm ndrôk, rnăk yuh tăch ndrôk têh gơi gĕh tay prăk dŏng tâm nau kan, ndâk njêng nau kan mhe tâm ban rong be, tăm ca phê kloh.

Lah ndrôk rong abaơ, rnăk yuh tăch kh’lay rnoh prăk, tâm ban rlau 25. rkeh prăk du mlâm

Rnăk yuh dŏng prăk rvăt, n’hao nau kan rong be, tăch tâm 7 tât 10 be du năm

Yor blau chiă rong ndrel ma tăm ăp ntil tơm, tât abaơ rnăk yuh gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau kan, dăch tât 200 rkeh prăk du năm

H' Mai

1,188
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.