Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zôngv phêr phâmv kôngz lông tu kôngz chok

12/10/2022 20:55 G10T+7

Nhis nuôr, pêx xinhv hur xênhr tangz tov sir zôngv cxuô zangv phêr phâmv kôngz lông chia uô qir hưr cơ mfông kôngz chia pangz caiv tox angr, por vêv môi trươngx haz txu chi phir uô nox uô hâuk.

Tsât jinh jươngr, vi sinh haz khoangr tsât hur qir hưr cơ los six jông trâu kôngz lông; uô trâu kôngz njuôz ntêr, tsơưs muôx moz, hluz jông, tsât lươngs saz. Tsi tangs li ntơư, sir zôngv phêr phâmv kôngz lông uô qir hưr cơ vi sinh tsênhv pangz sir zôngv jac por tsês. Cxuô zangv phêr phâmv kôngz lông uô qir xưs li: kuôr nhangz blêx, tơưr cax phê, kuôr nhux, yik, keiz, kuôr poz cưs, chêr tâuv, tơưr ntông, tơưr txir, tơưr txir ca cao… Iz făngz, ntâu chuôz zis zôngv tsêr phâmv shơư hor txoz, krar, kêx tsâu chia hangx tuô cangz moz trâu kôngz.

Tơưr cax phê zos nguên liêus zôngv tsâu qir ntâu ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr

Zơưv Điểu M’Brưng nhoz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghĩa) mfông qir hưr cơ vi sinh tưx tsâu trâu kôngz

Hôix Nênhs kôngz xar Trường Xuân (Ðăk Song) kra tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tsưr ziv xưv lir men vi sinh chia tsâu qir hưr cơ mfông kôngz

Mai Anh

151
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.