Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng n'dŏk jêh bư mir jan ba gơi mât chăm tơm tăm

12/10/2022 20:55 G10T+7

Abaơ, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor dôl dŏng n'dŏk jêh bư mir jan ba gơi nkra jêng phân hữu cơ sŏk tŏ ma tơm tăm gơi mât bư uĕh neh, mât uĕh ntŭk rêh n'hanh trŭnh r'noh prăk dŏng bư mir.

Chât dinh dưỡng, vi sinh n'hanh dak tâm phân hữu cơ bư uĕh ma tơm tăm; mât tơm tăm jêng nao nao, iê gĕh tu ndrŭng sa, tơm tăm ngăch hao jêng, âk play. Bơh đah nĕ, nau kan dŏng n'dŏk jêh bư mir jan ba gơi nkra phân hữu cơ vi sinh hôm rklaih nau jêr mô gĕh ntŭk klŭp n'dŏk. Ăp ntil n'dŏk jêh bư mir jan ba dơi bu dŏng nkra jêng phân hữu cơ gĕh: nglo ba, ntô play ca phê, ĕk iăr, bê, ndrôk, tơm mbo, tơm tuh ndrêh, tuh neh, ntô play sa, ntô play ca cao... Bơh đah nĕ, âk r'năk sa hôm dŏng mrăch, chia, toi gơi nkra dak si n'jrăng n'gang tu ndrŭng ân ma ăp ntil tơm tăm.

Ntô play ca phê jêng ndơ dơi bu dŏng nkra jêng phân sui bơh bu nuyh bon lan tâm lam n'gor

Che Ðiểu M'Brưng ta bon Dak R'moan (Gia Nghĩa) nkra phân hữu cơ vi sinh sui ma tơm tiêu

M'bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba xă Trường Xuân (Dak N'Soong) ntĭm bu nuyh bon lan dŏng ndrui vi sinh gơi nkra phân hữu cơ sui ma tơm tăm

Mai Anh

154
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.