Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ kan 3EM kơl bu nuyh bư mir n’hao nau kh’lay rnoh ca phê

23/09/2016 10:10 G9T+7

Ntŭk kan ndrel Bư mir jan ba Tiến Phát, thôn 14, xă Dak Wer (Dak R’lâp) dơi ndâk njêng lôch năm 2015 tă bơh ăp bu nuyh bon lan gĕh nau ŭch tâm kơt tăm ca phê tĕng Ndơ kan “N’hau nau blau kan wăng sa nâp phĭt ân bon lan kon bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong” (Ndơ kan 3EM).

Abaơ, Ntŭk kan ndrel aơ gĕh 23 bu nuyh kan ndrel pah kan, đah neh tăm ca phê gĕh 50 hec ta. Ntơm bơh tĕng Nau kan 3EM, nau mĭn ăp bu nuyh kan ta Ntŭk kan ndrel gơi tăm ca phê gĕh âk ngăn nau rgâl pah kan mhe. Ăp bu nuyh kan lĕ blau tĕng kơt khoa học kĩ thuật tâm nau pah kan. Nĕ đâ, lam Ntŭk kan ndrel gĕh 6 rnăk o-ach tât abaơ lĕ trŭnh hôm e du rnăk o-ach mô.

Yor tĕng kơt di khoa học kĩ thuật, gĕh n’sĭt ca phê bơh ăp bu nuyh kan ndrel ntơm 1,5 tân du hec ta hao tât 3 tân du hec ta

Mrô rnăk dŏng dak si n’gang tu ndrŭng ta Ntŭk kan ndrel aơ lĕ trŭnh hôm e 50%

Ăp bu nuyh kan ndrel lĕ blau dŏng ntô ca phê, ĕk ndrôk rpu gơi ủ men bư buh sui hữu cơ vi sinh

Lê Dung

1,298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.