Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Bu nong bon N'Jang Lu rek gĕh âk ba lŏ yăn hè thu

09/06/2022 16:48 G6T+7

Ta ăp nar abaơ, ta ndrênh lŏ huy rlau 20 hec ta ta bon N'Jang Lu, xă Dak N'Drung (Dak N'Soong), bu nuyh bon lan Bu nong dôl rek ơm ba lŏ yăn hè thu.

Bu nuyh Bu nong ta bon N'Jang Lu tâm râp ti rek ơm ba lŏ dŭm ta yăn hè thu

Tĕng Ủy ban Bon lan xă, mô gĕh tăm ba lŏ ta khay 2 kơt ăp năm, năm aơ bu nuyh bon lan tăm mbrơi du khay gơi gĕh tŏng dak bư lŏ.

Bu nuyh bon lan rbŭn ba du ntŭk

Rnih ba dơi bu nuyh bon lan dŏng tăm âk lah ba RVT gơi tơm ta ngăch hao jêng, iê gĕh tu ndrŭng sa, phe sông kah.

Bu nuyh bon lan chông ba dơm ta rdeh rdeng sĭt ta wâl

Yăn hè thu năm aơ, ba lŏ gĕh rek ntơm 5 - 6 tân, âk rlau năm e ntơm 0,5 - du tân tâm du hec ta.

Bu nuyh Bu nong bon N'Jang Lu ih ba jêh rek

Y Sơn

1,008
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.