Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan Dao tăm ca phê 4C, n’hao rlau âk play

28/04/2017 14:44 G4T+7

Ntơm năm 2013, 170 rnăk bon lan thôn Ðức Bình, xă Ðức Mạnh (Dak Mil) tĕng kơt nau kan tăm ca phê nâp phĭt tĕng nau kan kơp di 4C (nau kan ndrel ân phung tăm ca phê lam ăp bri dak).

Lah 15 rnăk bu nuyh Dao bơh thôn Ðức Bình yor tĕng kơt kan nau kan aơ nĕ nau blau kan tăm ca phê lơ nar lơ uĕh, âk rnăk play ca phê gĕh rlau âk bar tâ, pe tâ. Nau kan kơp di aơ tĕng 3 ntil nau kan aơ: bon lan, ntŭk pah kan n’hanh wăng sa, Nau kan tăm ca phê di tâm nau ntĭm kan, dŏng iê dơm ăp ntil dak si krih tu ndrŭng, buh sui… Ăp rnăk bon lan gĭt nê nê ăp ntil nau kan chăm mray ntơm bơh sui buh, tŏ dak, koh n’kĭng nthan, pĕ play, ih ca phê… krem prăk dŏng tâm nau kan, gĕh tay prăk n’sĭt yor ca phê play âk.

Tĕng kơt kan di sam bŭt ntĭm kan ta nau kan 4c pă, ntĭm, ca phê âk rnăk bon lan Dao play âk ntơm du tân – 1,5 tân du hec ta hao gĕh tât 2 tât 3,5 tân du hec ta

Bu nuyh bon lan dŏng dak si sinh học krih sam, tu ndrŭng… gơi rgâl ăp ntil dak si dŏng bư bâ neh tăm

Bu nuyh bon lan lĕ blau dŏng buh sui di khoa học, dŏng nŭm, mô sui âk buh hữu cơ bư neh ngăch iơh, neh dăng, mô gĕh băn, bư reh tơm ca phê tăm mô uĕh…

H' Mai

1,369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.