Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðỗ Ðình Kiên blau pah kan

02/06/2022 10:42 G6T+7

Nô Ðỗ Ðình Kiên, bu nong Mường ta thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) jêng du huê bu nong iê bu nuyh blau pah kan tâm thôn.

Ta 2 hec ta neh tâm r'năk, nô pah kan tăm ăp ntil tơm n'hanh rong mpô mpa. Tâm nĕ, rlau du hec ta neh tăm ca phê dơi nô tăm ndrel ma tơm điều, tiêu. Neh hôm e, nô tăm tơm play gĕh sầu riêng, tơm đôr, tơm bơ, tơm play dak toh, play jrang...

R'năk nô Ðỗ Ðình Kiên âk năm dơi bu kơp jêng r'năk sa gĕh nau blau pah kan tâm thôn

Nô hôm rong ndrôk gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan n'hanh gĕh ĕk ndrôk bư phân hữu cơ sui ân ma ăp tơm tăm. Bơh đah nĕ, nô koai 2 mlâm ntu ka, têm nkrem dak tŏ tâm yăn kăl vai, n'sĭt tay prăk yor rong ka trăm, diêu hồng, ka krop... Yor nĕ, r'năk nô n'sĭt nao nao prăk tâm nau pah kan, tâm du năm gĕh n'sĭt rlau 400 r'keh prăk.

Ăp ntil tơm dơi nô tăm abaơ lĕ gĕh play, tăch n'sĭt âk prăk ma r'năk sa

Mẫn Doanh

1,239
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.