Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu S’rao năng đôngx hur uô nox uô hâuk

28/09/2022 16:36 G9T+7

Xangr ndê trux uô bluô nux, tix lâul Điểu S’rao nhoz jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) cxiv tsang tâu mô hinhx cinh têr muôx kangz hâu, sâu tâu ntâu nhiax trâu chuôz zis.

Chia pôngz tsơưs hlo lus grê muôs ntơưv thix trươngx, tix lâul chok ntâu zangv kôngz lông, zus tsax. Tix lâul chuôz zis chok siz shơư ntâu kôngz cax phê, phưx txoz haz iz cxa ntông nox txir sâuv yangx 2 ha angr. Đrul gruôl, cuz saz cơưv shuv, cê uô cê cơưv tsưr ziv, tix lâul tsênhv uô tar thâuv zus cangz jal trox grax. Iz făngz tix lâul tsênhv zus buô, keiz, us haz chok cxangz blêx, poz cưs cê chia muôx cxangz sâu, muôx lương thưx, thưx phâmv trâu chuôz zis…

Iz shông, tix lâul chuôz zis sâu tâu nhiax ntâu ntơưv ca xphê

Mô hinhx zus cangz jal trox grax sâu tâu yangx 100 chơưx nhiax/shông

Tix lâul zus cxangz cxuô zangv tsax, keiz us

Mẫn Doanh

653
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.