Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu S'rao ngăch tâm nau pah kan bư mir

28/09/2022 16:36 G9T+7

Ðah nau ŭch n'hao bư gĕh nau ndrŏng, nô Ðiểu S'rao ta bon Bu Gia, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) dơi ndâk njêng ntil nau wăng sa uĕh, n'sĭt âk prăk ma r'năk sa.

Gơi trŭnh nau roh r'noh prăk tăch ndu ndơ gĕh tăm, nô tăm âk ntil tơm, rong âk mpô mpa. R'năk nô tăm ca phê, tiêu ndrel ma tơm play ta neh huy 2 hec ta. Ðah nau gơih, gĕh nau nsrôih ôp nti, ôp nau bên, nô hôm gĕh nau blau rong lêr tăch sa. Bơh đah nĕ, nô hôm rong iăr, pêp, sur n'hanh tăm ba lŏ, tăm mbo gơi n'sĭt tay prăk tâm nau kan, gĕh tay phe sông, ndơ sa ta r'năk...

Tâm du năm, r'năk sa nô gĕh n'sĭt âk prăk yor tăm ca phê

Ntil nau kan rong be tăch sa n'sĭt rlau 100 r'keh prăk du năm

Nô mât rong tay sur, pêp iăr

Mẫn Doanh

713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.