Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiêu Nêu blau pah kan bư mir

04/08/2022 15:17 G8T+7

Nô Ðiểu Nêu (deh năm 1982), ta bon Bu N'doh, xă Dak Wer (Dak R'lâp) lah bu nong iê bu nuyh blau pah kan bư mir tâm n'qual năm 2021. Abaơ, r'năk nô gĕh 12 hec ta neh bư mir, tâm nĕ gĕh 3 hec ta tăm tơm sầu riêng, tơm đôr, tơm bơ; du hec ta tăm tiêu n'hanh 8 hec ta tăm điều.

Nô way mât chăm tơm tăm, koh n'kĭng gơi tơm ngăch hao jêng, gĕh play âk. Tâm 2 năm, nô sui 2 tâ vôi ân tơm ca phê, tiêu gơi bư lĕ độ srat tâm neh, neh gĕh trung hòa PH lĕ trŭnh ntu ndrŭng sa tơm tăm. Nô Nêu nkra êng phân hữ cơ vi sinh tă bơh n'dŏk jêh bư mir jan ba, trŭnh tay prăk r'văt phân bơh tach n'hanh bư uĕh ma neh... Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk nô gĕh n'sĭt lĕ r'ngôch rlau 600 r'keh prăk.

Neh tăm ca phê bơh r'năk nô Ðiểu Nêu ăp năm gĕh n'sĭt 10 tân grăp ca phê

Neh tăm tiêu bơh r'năk nô Ðiểu Nêu ăp năm gĕh n'sĭt 10 tân grăp tiêu

Tăm tơm lạc dại n'hanh ăp ntil tơm gleh nar ta ntŭk neh hŏng gơi n'gang dak chrot neh n'hanh ĭt dak ma tơm tăm

Mai Anh

672
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.