Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Khánh blau wăng sa

20/04/2022 16:46 G4T+7

Ðiểu Khánh (deh năm 1982), ta bon Bu Prăng, xă Quảng Trực (Dak R'lâp) ntơm wăng sa ta r'năk tĕng nau kan bư mir jan ba. Yor gĕh nau gơih, nsrôih tâm nau kan, mât chăm di kĩ thuật nĕ 2 hec ta ca phê tâm r'năk nô jêng ngăn. R'năk nô hôm tăm ndrel ca phê gĕh 600 gâng tiêu n'hanh 200 tơm mắc ca.

Tĕng Ðiểu Khánh n'kôch, tăm âk tơm ta du ntŭk neh bư mir jêng du nau kan di gơi trŭnh nau roh ta nau kan bư mir jăn ba, n'king rsial, n'king duh nar, bư ĭt neh n'hanh bư n'hâm ma tơm tăm, hao tay prăk n'sĭt tâm nau kan.

Ðah 600 gâng tiêu, năm aơ r'năk Ðiểu Khánh gĕh n'sĭt 4 tân tiêu kro

A baơ, 2 hec ta ca phê tâm r'năk nô gĕh n'sĭt tât 11 tân grăp, 600 gâng tiêu gĕh n'sĭt 4 tân kro n'hanh 200 tơm mắc ca gĕh n'sĭt 2 tân grăp ăp năm. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, ăp năm r'năk nô gĕh n'sĭt rlau 600 r'keh prăk. Ntơm năm 2019 tât abaơ, r'năk nô Ðiểu Khánh jêng du r'năk sa gĕh nau bư mir jan ba blau tâm n'gor.

Ðiểu Khánh tăm tơm mắc ca ta neh tăm ca phê n'sĭt tay prăk tâm nau kan, bư ĭt neh n'hanh n'king rsial

Mai Anh

467
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.