Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng viên K’Hoàng uô cinh têr coz

22/07/2021 10:23 G7T+7

K’Hoàng zos đảng viên, bir thư chi đoanx jos B’Srê B, xar Đăk Som (Đăk Glong). Tix lâul tsinhr ntâus ntêx hur cxiv tsang cinh têr chuôz zis haz zos thanh niên uô nox coz ntơưv trôngx qơư.

Sâuv 4 ha angr ntơưv chuôz zis, tix lâul chok cax phê zos kôngz tsinhv. Tix lâul zov chênhr cxangz ndê năng suât, tsât lươngs cax phê bâuv phương phap txuôl njil los sis chok đuô zangv nôngz yaz. Iz făngz, tix lâul tsinhv chok cxangz iz cxa ntông nox txir, kôngz lur nôngz nhôngl hur vangx cax phê. Cax phê iz shông tix lâul sâu lo yangx 10 tênhr, sâu lo liv yangx 200 chơưx nhiax. Iz făngz, K’Hoàng tsinhv ntâus ntêx hur hâux lưv tsôngv langx; trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv uô nox uô hâuk, cxiv tsang jêx jos phuôv tsangr. 

K’Hoàng tu vangx cax phê ntơưv chuôz zis

Đảng viên hluôs K’Hoàng ntâus ntêx hur uô nox, uô hâuk

...tsinhv zus tsax cxu, keiz us, cxangz nhiax sâu trâu chuôz zis

H’Mai

2,458
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.