Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Song uô trơưs công nghês hur uô kôngz lông

22/06/2022 17:44 G6T+7

Hênhx Đăk Song nhis nuôr muôx 55.036 ha angr chok kôngz lông; hur ntơư, angr chok kôngz ntêr nôngz nhôngl muôx 42.107 ha, kôngz lur nôngz nhôngl 12.929 ha.

Chor shông đhâu, hênhx tưz cxiz chênhr uô trơưs khoa hocx công nghês, cir thuôx lus chok kôngz, zus tsax… Hênhx tưz muôz chor kôngz chok, tsax zus yaz lai, jông haz tsât lươngs saz, tangr moz muôx kangz hâu lus chok zus.

Nênhs kôngz xar Thuận Hạnh đhok bec tsuôk đêx xir por trâu sầu riêng chok yaz

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv hênhx tưz muôx iz cxa thangx tsangv chok zus muôx cui mô hangx huv, đrul ntâu sanv phâmv muôx kangz hâu xưs li: cax phê, phưx txoz, kos laz, jâuz njuôz…

Uô trơưs cir thuôx mas vangx txir lưv tsưz ntơưv tix lâul Nguyễn Văn Nuôi nhoz jos Păng Sim, xar Trường Xuân txi ndư

Tangs nro hênhx muôx 309 ha phưx txoz lo huv chor tiêu tsuânv hưr cơ, VietGAP; 1.204 ha phưx txoz lo huv tiêu tsuânv Rain Forrest. Hênhx cxiv tsang công nhênhx VietGAP cho 8 ha jâuz, 40 ha sầu riêng, 25 ha bơ...

Trang traix zus keiz ntuv nti ntơưv xar Nâm N’Jang

Tangs nro hênhx muôx 41 traix zus tsax cui mô 500 - 1.000 tus. Chor trang traix zus tsax por lênhx liên cêt chor đơn vix xưs li Công ty CP, JapFa...

Mai Anh

720
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.