Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N'Soong dŏng ndơ kông nghệ lăp tâm nau kan bư mir jan ba

22/06/2022 17:44 G6T+7

N'qual Dak N'Soong abaơ gĕh 55.036 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ, neh tăm tơm jŏ năm gĕh 42.107 hec ta, neh tăm tơm gleh nar 12.929 hec ta.

Tâm ăp năm lĕ lăn, n'qual lĕ n'hao dăng nau dŏng ndơ khoa học kông nghệ, kĩ thuật tăm, mât rong mpô mpa... N'qual lĕ sŏk ăp ntil tơm tăm, mpô mpa rtưp, gĕh âk play, dơi n'gang nau ji tưp ta nau kan bư mir jan ba.

Bu nuyh bư mir xă Thuận Hạnh nkra bec tŏ dak ân tơm sầu riêng mhe tăm

Abaơ, tâm lam n'qual lĕ jêng ăp ntŭk bư mir jan ba tăch drăp ndơ, đah âk ndơ gĕh tăm: ca phê, tiêu, bum prŭm, tơm dŏng bư trau...

Dŏng kơt kĩ thuật bư mir nĕ tơm play vải thiều bơh r'năk nô Nguyễn Văn Nuôi ta bon Păng Sim, xă Trường Xuân gĕh play âk ngăn

Lam n'qual abaơ gĕh 309 hec ta tiêu kơp di hữu cơ, VietGAP; 1.204 hec ta tiêu kơp di Rain Forrest. N'qual lĕ ndâk njêng săm bŭt kơp di VietGAP ân ma 8 hec ta neh tơm tăm bư trau, 40 hec ta sầu riêng, 25 hec ta bơ...

Ntŭk mât rong iăr ta xă Nâm N'Jang

Lam n'qual gĕh 41 ntŭk mât rong 500 - 1.000 mlâm.  Ăp ntŭk mât rong aơ tâm r'nglăp nau kan ndrel ma ăp Công ty CP, JapFa...

Mai Anh

719
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.