Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N'Soong hao tăm tơm tiêu nâp phêt

22/07/2022 10:46 G7T+7

Rlau 6 năm pah kan Nau n'hêl 03-NQ/HU bơh n'qual Ủy Dak N'Soong ta nau kan hao tăm tơm tiêu nâp phêt, bu nuyh bon lan lĕ plăch r'gâl nau pah kan. Yor nĕ, nau kan tăm tiêu rlau nar rlau đăp mpăn tay. Yor nĕ, nau kan tăm rlau nar rlau đăp mpăn.

Abaơ, lam n'qual gĕh rlau 13.500 hec ta neh tăm tiêu, tâm nĕ gĕh rlau 12.500 hec ta tiêu gĕh play, gĕh pĕ du năm rlau 32.500 tân. N'qual gĕh 2.122 hec ta tiêu tăm tĕng nau kan nâp phê, tĕng kơt kông nghệ mhe, dơi kơp di nau bư mir jan ba kloh: VietGAP, Rainforest alliance, Grownfofgood...

Dak N'Soong dôl jêng ntŭk tăm tiêu nâp phêt

Bu nuyh tăm tiêu rlau nar rlau uănh kh'lay nau kơt kĩ thuật, tiêu tăm, ndơ dŏng, dak si sinh học, dŏng phân hữu cơ, tăm ndrel ma ăp ntil tơm, gơi n'gang nau ji; nau ji khĭt ngăch, khĭt mbrơi dơi mât mô gĕh tâm tưp... Yor nĕ, r'noh play tiêu bu nuyh bon lan rlau nar rlau âk, r'noh prăk tăch hao.

Âk r'năk tăm tiêu ta xă Nâm N'Jang tăm tiêu nâp phêt n'sĭt âk prăk tâm nau kan

Dơi bu n'kôch ân gĭt, tâm ăp năm lĕ lăn, n'qual lĕ r'nglăp đah âk doanh nghiệp: Công ty Trân Châu, Công ty TNHH Olam Việt Nam Chi nhánh Long Bình, Công ty Sam Agritech… gơi tăm n'hanh tăch r'văt play tiêu ân ma bu nuyh bon lan.

Bu nuyh bon lan bản Ðầm Giỏ, xã Thuận Hà, chĭk gâ ma tơm tiêu

Mai Anh

706
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.