Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N'Soong nkah bu nuyh bư mir mô pơk huy neh tăm tiêu

03/03/2022 09:11 G3T+7

N'qual Dak N'Soong abaơ gĕh 13.000 hec ta neh tăm tơm tiêu, jêh pĕ gĕh tâm 2,5 - 3 tân du hec ta. Abaơ, r'noh tiêu tăch hôm kh'lay, rlau 80.000 r'băn du kí. Yor nĕ, âk bu nuyh bư mir tâm lam n'qual Dak N'Soong dôl pơk huy neh tăm tiêu.

Yor nô nau aơ, Jrô kan Ntĭm bư mir jan ba n'hanh Hao nau rêh bri bon n'qual Dak N'Soong lĕ nkah bu nuyh bon lan n'jrăng, ta năm abaơ e hŏ dơi pơk huy neh tăm tiêu; yor tăm âk bư tiêu gĕh âk jêh rĭ r'noh bu r'văt iê, bư r'noh tiêu tăch mô saơ kh'lay kơt nĕ dơh. Bu nuyh bon lan mô dơi tăm tiêu ta ntŭk neh ntu mô saơ di, ta ntŭk mô saơ jêng. Ăp ntŭk tiêu tăm mhe he tĕng kơt nau kan bu ntĭm, n'hao tăm ân di tĕng nau ntĭm kan bơh n'gâng kan ntĭm bư  mir jan ba. Bu nuyh bon lan nchŭn n'hâm suan mât chăm, nsu ta neh tăm tiêu ơm ân uĕh gơi tiêu gĕh âk play; uănh kh'lay nau kan tăm hữu cơ, VietGAP...

Bu nuyh bư mir Dak N'Soong mô dơi pơk huy neh tăm tiêu lah r'noh tiêu tăch dôl hao

Bu nuyh bư mir mât tơm tiêu jêh pĕ play

Dak N'Soong nkah bu nuyh bon lan tăm tiêu hữu cơ gơi mô gĕh nau roh...

Mẫn Doanh

1,573
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.