Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Glong pơk huy nau kan tăm tơm sa play

20/05/2022 17:13 G5T+7

Tâm ăp năm dăch abaơ, neh tăm tơm sa play tâm lam n'qual Dak Glong âk tay. Âk r'năk bu nuyh bon lan, trang trại lĕ r'gâl ăp ntil tơm mô saơ jêng gơi tăm tơm sa play.

Bu nuyh bon lan dŏng ntŭk neh e hŏ tăm tơm play mô rĭ neh tơm kông nghiệp mô saơ jêng gơi tăm bơ Booth, 034

Yor neh ntu, mih nar tâm di ndrel ma nau nsu, mât chăm di kĩ thuật nĕ âk tơm sa play ta Dak Glong jêng, play âk n'hanh sa kah. Abaơ, tâm lam n'qual gĕh rlau 2.633 hec ta neh tăm tơm play: cam, quýt, soài, đôr, bơ, sầu riêng, tơm khuăr... Tâm nĕ gĕh trang trại tăm âk tơm 3 - 4 hec ta, tâm du năm pĕ play tăch gĕh n'sĭt rhiăng r'keh prăk.

Tơm đôr Thái dơi bu nuyh bon lan Quảng Khê săch tăm gơi hao nau wăng sa

Ta mông nar bơh kơi aơ, n'qual mra pơk huy neh tăm tơm sa play tât 4.195 hec ta, đă bu nuyh bon lan tăm tơm play sa kah, gĕh âk ntŭk bu joi r'văt gĕh: bơ, play khuăr, sầu riêng, đôr,... jêh rĭ pơk huy neh bư mir - tăm bri ta ăp ntŭk yôk.

Nau kan tŏ têm nkrem dak ma tơm play dơi bu nuyh bon lan tĕng kơt kan

Mai Anh

322
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.