Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Gằn sanv xuât xoài trơưs tiêu chuânv an toanx

28/04/2022 11:53 G4T+7

Xar Ðăk Gằn (Ðăk Mil) muôx yangx 700 ha xoài, đul chor nôngz xưs li Ðài Loan, Thái, Úc... Pêx xinhv, hơx tac xar chok xoài sâuv thangx tsangv xar tưz uô trơưs cui trinhx, kôngz lông uô trơưs công nghêx cao, uô trơưs tsưr ziv uô nox chia lo chor tiêu chuânv kôngz lông muôx công nhênhx, an toanx.

Pêx xinhv Đăk Gằn sanv xuât xoài trơưs cui trinhx VietGAP chia cxangz nde grê sanv phâmv

Tangs nro xar muôx yangx 300 ha lo công nhênhx lo huv VietGAP. Nhis nuôr, sanv phâmv xoài ntơưv xar Đăk Gằn tưz lo tiêu chuânv 3 nuz kuz cxênhx xênhr hur Tsangz cxênhx OCOP; lu mar QR, muôx cui trinhx nrar hâur pâuk haz bov đamv lo tsât lươngs, uô muôx saz njênhk trâu nênhs sir zôngv.

Nênhs kôngz ntuô đrox, tuôr nông, uô angr xuz chi antông xoài phuôv tsangr

Đhâu ntơư, cxangz nde gre sanv phâmv, cxangz nde nhiax sâu trâu sanv hâmv tsinhv ntơưv trôngx qơư môngl trâu thix trươngx. Shông 2021, sanv lươngs xoài ntơưv xar lo yangx 2.100 tênhr. Lo pâuz, xoài Đăk Gằn tưz txuôl trâu thix trươngx chor xênhr, đrôngl lux xưs li: Ðrôngl Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai…

Tem nrar hâur pâuk lo lu sâuv chor sanv phâmv xoài muôs trâu thix trươngx

Mai Anh

9,389
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.