Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Gân tăm tơm play soai tĕng nau kan đăp mpăn

28/04/2022 11:53 G4T+7

Xă Dak Gân (Dak Mil) gĕh rlau 700 hec ta neh tăm tơm play soai, đah ăp ntil tơm soai Ðài Loan, Thái, Úc... Bu nuyh bon lan, hợp tác xă tăm tơm play soai tâm lam xă lĕ tĕng kơt nau kan, nau bư mir kơt kông nghệ mhe gơi kơp di nau bư mir jăn ba dơi bu kơp, đăp mpăn.

Bu nuyh bon lan Dak Gân tăm tơm play soai tĕng nau kan VietGAP gơi hao kh'lay r'noh prăk tăch

Lam xă abaơ lĕ gĕh rlau 300 hec ta dơi kơp di nau kan VietGAP. Abaơ, play soai tăm ta xă Dak Gân lĕ dơi kơp di 3 sao tâm n'gor tâm Nau kan OCOP; gĕh mã QR, gĕh bu nchih mbơh ntŭk tăm n'hanh play soai uĕh lăng ma n'hâm suan bu nuyh sa, dơi bu nuyh bon lan r'văt sa.

Bu nuyh bon lan ch'hik gâ, mbrôr tơm, bư ĭt neh, gơi tơm play soai hao jêng

Yor nĕ, hao r'noh play soai gĕh tăch, n'sĭt tay prăk ma bu nuyh tăm n'hanh mbơh ân bu gĭt ndơ gĕh tăm tâm xă. Năm 2021, r'noh play soai tâm xă gĕh pĕ rlau 2.100 tân. Dơi gĭt, play soai Dak Gân dơi bu tăch ta ăp n'gor, Bon têh: bon têh Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ðồng Nai...

Tem joi gĭt tô tơm ntŭk tăm dơi bu blil ta play soai lor ma tăch

Mai Anh

9,392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.