Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan bư mir jan ba

12/05/2022 15:42 G5T+7

Che Nguyễn Thành Công (deh năm 1961) lăp bư ka han năm 1979 tât năm 1983 thơ luh sĭt ta ntŭk deh njêng Nghệ An. Năm 2001, che tât ndâk njêng nau rêh mhe n'hanh pah kan ta M'bŭch kan ka han rmanh xă Quảng Sơn (Dak Glong).

Năm 2007, che dơi bu săch bư Groi Kô ruanh M'bŭch ka han rmanh xă, jêh rĭ bư Kô ruanh M'bŭch ka han rmanh xă Quảng Sơn ntơm năm 2012 tât abaơ. N'hao nau uĕh, nuih n'hâm, nau gơih, nau nsrôih bư mir jan ba, hao nau wăng sa ta r'năk. Tât abaơ, r'năk che gĕh rlau 2 hec ta ca phê, 600 gâng tiêu n'hanh ăp ntil tơm play; mât rong r'hiăng mlâm sur bri n'hanh sur he ngăn ngăn. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk che gĕh n'sĭt tâm 300 r'keh prăk du năm.

Che Công (bơh chiau ti) hăn khâl, ôp nti nau kan ghép n'kĭng tơm bơ

Mât chăm uĕh nĕ ca phê tâm r'năk che Công play âk ngăn

Bơh đah tăm ăp ntil tơm, r'năk che Nguyễn Thành Công hôm mât rong rhiăng mlâm sur gơi n'sĭt tay prăk tâm nau kan

Minh Huyền

454
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.