Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh Lâul điênv hinhx tiên tiênr hur uô nox uô hâuk

24/02/2022 15:37 G2T+7

Thâuv uô tangs nghiar vus tuz trok tror lus trôngx qơư Hà Tây, shông 2002, zơưv Trần Văn Thoan (shang shông 1962) tuôx uô nox haz sinh hoax ntơưv Hôix chiênr binh Lâul (CCB) jos 4, xar Quảng Sơn (Đăk Glong). Xuz thơưx, zơưv Thoan njiz ntâu txov nhev viv tsi muôx angr, pênhr, tsưr ziv tu kôngz lông. Chia phuôv tsangr uô nox, zơưv trâu saz uô jul, sir por nhiax, cơưv shuv tsưr ziv tu kôngz lông haz lo Hôix CCB, Hôix nênhs kôngz lông xar Quảng Sơn pangz tsưr ziv, pênhr txaik.... Txix ntơư, zơưv zuôr angr chok cxuô zangv kôngz ntêr nôngz nhôngl.

Txus nuôr, zơưv chuôz zis muôx 11 ha angr chok cax phê, phưx txoz, bơ, sâux riêng… Iz shông, uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo yangx 1 tiv nhiax haz muôx nuv uô trâu ntâu lênhx nênhs nhoz trôngx qơư. Zơưv tưz zos lênhx CCB điênv hinhx tiên tiênr hur uô nox uô hâuk cxênhx xênhr haz Trung ương.

Sâux riêng lo zơưv Thoan chok yênhx puô tsoz chia sâu cxangz nhiax

Zơưv Thoan kra tsưr ziv txôl njil bơ trâu hôix viên Hôix CCB nhoz trôngx qơư

A Trư

1,340
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.