Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh gĕh nau hao tâm nau pah kan bư mir jan

24/02/2022 15:37 G2T+7

Jêh bư ka han tâm lơh sĭt ta n'qual Hà Tây, năm 2002, che Trần Văn Thoan (deh năm 1962) tât ndâk njêng nau rêh n'hanh pah kan ta M'bŭch Ka han rmanh thôn 4, xă Quảng Sơn (Dak Glong). Ntơm sa ơm, che Thoan mâp âk nau jêr jŏk yor mô tŏng neh ntu, prăk, mô gĭt kĩ thuật mât chăm tơm tăm. Gơi hao nau bư mir jan ba, che nsrôih hăn kan bu, têm nkrem prăk rêl, nti ôp nau bên mât chăm tơm tăm n'hanh dơi M'bŭch Ka han rmanh, M'bŭch Ntĭm bư mir jan ba xă Quảng Sơn ntĭm kĩ thuật, ân manh prăk... Ntơm bơh nĕ, che r'văt neh tăm ăp ntil tơm jŏ năm.

Tât abaơ, r'năk che gĕh 11 hec ta neh tăm ca phê, tiêu, bơ, sầu riêng... Tâm du năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk che gĕh n'sĭt tâm du r'me prăk n'hanh bư gĕh âk nau pah kan ma bu nuyh bon lan tâm xă. Che jêng du he bu nuyh gĕh nau hao tâm nau pah kan bư mir jan ba tâm n'gor n'hanh Trung ương.

Sầu riêng dơi che Thoan tăm gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Che Thoan ntĭm ghép n'kôr bơ ân ma ăp hội viên M'bŭch Ka han rmanh tâm xă

A Trư

1,281
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.