Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr phangx tangr cangz moz hav kôngz lông

26/05/2022 10:41 G5T+7

Trơưs Chi cux Nông nghiệp-PTNT, tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 314.000 ha kôngz chok cxuô zangv xưs li: cax phê, phưx txoz, sâux riêng, bơ, mit, cam… Nhis nuôr, nangl lus yangr ntux shiz shơư nta zos hâur pâuk phuôv vangv cxuô zangv cangz moz: Cangz tho chêr kôngz, cangz krưr blôngx, moz rệp sáp, moz yâur đơưz, cangz câux til tơưr, cangz tho txir, cangz vẽ bùa, moz rỉ sắt, cangz nox blôngx...

Chia phangx tangr cangz moz, trơưs Chi cux Nông nghiệp-PTNT, nênhs kôngz tsuv môngl seiz vangx tsi tsês chia muôx tsưr ziv tangr cangz moz cxuôv hav phuôv tsangr. Nhis nuôr, nênhs kôngz tangz tov tox tsongs tu, tsuôk yuôx phangx tangr cangz cxuôv hav kôngz lông. Thâuv sir zôngv yuôx, pux tuz nhuôs tsuv uô trơưs nguên tac “4 zos” haz tsuv tsuôk iz tuôv cxix chia muôx kangz hâu phangx tangr cangz moz.

Pêx xinhv phươngx Quảng Thành (Gia Nghĩa) tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz, nâmr trâu cax phê

Nênhs kôngz xar Nhân Cơ (Ðăk R’lâp) tsuôk yuôx trâu vangx bơ

Nênhs kôngz jos Jăng Plây, xar Trường Xuân (Đăk Song) luôx đrox chia tsơưs muôx cangz cxuôv hav phưx txoz

Mai Anh

1,671
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.