Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngăch n'jrăng, n'gang ji tưp ta mpô mpa rong

07/07/2022 14:24 G7T+7

Abaơ, Dak Nong dôl ma mih, aơ jêng nar khay gĕh nau ji tưp ta ndrôk rpu, pêp iăr âk ngăn ngăn n'hanh bư roh âk mpô mpa rong. Bơh nĕ, gơi n'jăng, n'gang nau ji tưp ân ndrôk rpu, pêp iăr ta yăn bri mih jêng du ntil nau kan kh'lay, gơi trŭnh roh mpô mpa ân ăp r'năk mât rong.

Yor nĕ, bu nuyh bon lan ngăch n'jrăng n'gang nau ji tưp, jêh rĭ ân mpô mpa sa nŭm dinh dưỡng; ntâp dak si n'jrăng nau ji tưp, ka man lăp, tho ndrung rong đah ăp ntil dak si: benkocid, virkon, vôi; ân sa tay mpa sa tinh n'hanh ndrêh... Bơh đah nĕ, lah uănh saơ mpô mpa mât rong gĕh nau ji, bu nuyh mât rong ngăch mbơh ma kan bộ thú y gơi bu kơl, ntĭm nau kan ân di.

Bu nuyh bon lan mât nao nao mpô mpa gơi ngăch n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta yăn bri mih

Bu nuyh bon lan ân mpô mpa sa âk mpa gĕh dinh dưỡng tâm yăn bri mih

Lah saơ mpô mpa rong gĕh nau ji, he mbơh ngăch ma kan bộ thú y dăch ntŭk he gŭ gơi bu ntĭm nau pah kan

Y Sơn

762
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.