Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngăch n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta mpô mpa rong

10/03/2022 10:58 G3T+7

Năm 2022, n'gor lĕ pah kan n'hanh dôl pah kan ndâk ăp ntil nau kan n'jrăng, n'gang nau ji gĕh, nau ji tâm tưp ta mpô mpa rong gơi bư gĕh ntŭk mât rong mpô mpa đăp mpăn.

Trang trại rong sur ta thôn 20, xă Dak N'Drŭng (Čů Jŭt) tĕng nau kan bu ntĭm krih dak si bư khĭt ka man, ntâp nŭm ăp ntil dak si văc xin gơi n'jrăng nau ji ndul sur rong

Tĕng nau kan aơ, nau kan ntâp dak si văc xin ma ndrôk rpu, pêp iar dơi pah kan 2 tâ du năm, tâ 1 ntơm khay 4 tât khay 5; tâ 2 ta khay 9 tât khay 10; n'hanh dŏng 10.000 lit dak si gơi krih bư khĭt ka man ta ntŭk rong.

100.200 liều văc xin n'jrăng nau ji môr ntô săk, plôk nheh jâng mra dơi bu ntâp ân ma ndrôk, rpu

Gĕh ăp ntil dak si văc xin dơi bu dŏng ntâp ma mpô mpa rŏng gĕh nau ji plach mbung ôm nheh, tụ huyết trùng, ji ndul. Ăp r'năk bu nuyh bon lan, bu tơm trang trại, doanh nghiệp ksiêm mât nau ji tưp, ngăch krih dak si bư khĭt ka man ân mpô mpa rong.

Gơi n'jrăng nau ji ma mpô mpa rong, bu nuyh rong ân mpô mpa sa âk mpa n'hanh nŭm dinh dưỡng, bư ntŭk ân mpô mpa nchuăt nchong pâl

Mai Anh

1,541
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.