Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôv Đinh Thix Hiênx uô bluô nux zos chos kôngz haz tu tsax

20/10/2016 10:26 G10T+7

Nôngz nhôngs đhâu, lo Hôix Nênhs kôngz xar kra cir thuôx chos kôngz, tu tsax, muôv Đinh Thix Hiênx, hair nênhs Mênhx Jênhx nhoz jos Quangv Long, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz sir jul yưv pênhr, phuôv tsangr chuôz thênhx.

Txix 500 ntâu tsoz phưx txoz, 3 ha cax phê haz jê  200 tus kaz tso hur vangx iz shông, yưx chi phir yưv pênhr, muôv chuôz zis sâu lo txix 300- 400 chơưx nhiax.

Muôv Đinh Thix Hiênx zov chênhr ntu khu chik chia vangx cax phê txi jông

Tu zus kaz chia cxang nzir nhiax txas

Iz fangz phuôv tsangr chuôz thênhx coz, muôv Hiênx tsinhv trâu saz kra pêx xinhv hur jos tsưr ziv tu phưx txoz

Y Krắk

1,550
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.