Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray kao kúc ta yan Têt

23/12/2016 09:56 G12T+7

Gơi gĕh kao kúc tăch ta yan Têt lơ dương n’hanh Têt Nguyên đán 2017 aơ, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor way tăm ăp kao kúc gleh nar ntơm khay 9 n’hanh khay 10, tăch tâm khay 1 n’hanh khay 2. Kúc dơi bu tăm tâm chậu n’hanh ăp mbor neh tĕng nau ŭch dŏng tăch kao.

He tŏ dak na nao gơi tơm kao ĭt dak, tâm nĕ gĕh khay tơm dôl ma luh reh tât khay luh kao

Nau kan tăm kao kúc tĕng uĕh bri trôk. Yor nĕ, ăp rnăk tăm way gĕh sam bŭt nchih ksiêm bri trôk mih hĕ duh nar hĕ, lah saơ kao kúc blang ơm mô rĭ zŏ blang luh kao he pah kan lŏ sui tay buh, tơ dak… Bơh đah nĕ he ân nar chrat jê hŏ n’hanh dŏng ŭnh mpanh mpoh ang măng gơi kúc luh kao tĕng nar khay he ŭch. Uănh kh’lay nau kan n’gang tu ndrŭng sa tâm ban: miĕt, huay me, nhui, wil chăng chuh rhôp dak ntăk ta n’ha nse n’hanh kao; ndrŭng sa n’ha, kao, ôm reh, luh buh nglang.

Koh kao ơm ôi mô rĭ mhau bri. Dŏng peh, ktrây koh êng ăp n’kĭng lĕ chăt dăch neh ntơm 5 – 10 cm

H'Mai

1,673
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.