Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât chăm tơm tăm yăn hè thu

17/06/2022 14:34 G6T+7

Tĕng Chi cục Hao nau kan bư mir jan ba (N'gâng kan Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bon lan), yăn hè thu năm 2022, lam n'gor tăm gĕh 57.364 hec ta ăp ntil tơm tăm. Tâm nĕ, ba lŏ 7.761 hec ta, mbo 24.893 hec ta, tuh neh 1.789 hec ta, tuh nành 1.701 hec ta, ăp ntil tuh bă bă 2.505 hec ta, tơm bư trau 3.397 hec ta…

Ta khay abaơ, bu nuyh bư mir ăp n'qual dôl mât chăm tơm tăm gleh nar gĕh sui phân trung, vi lượng n'hanh ăp chế phẩm sinh học tĕng nau kan "4 di", sâm kơl tơm tăm ngăch jêng n'hanh n'gang tu ndrŭng chuh sa. Abaơ, tơm tăm gleh nar yăn hè thu nơi ngăn gĕh nau ji: ndrŭng chuh sa tơm, ndrŭng sa n'ha, riĕt... Yor nĕ, bu nuyh bon lan he hăn chop nao nao tơm tăm, mât uănh gơi n'jrăng n'gang tu ndrŭng chuh sa.

Bu nuyh bon lan xă Dak R'tih (Tuy Ðức) ch'hik gâ tơm mbo

Bu nuyh bư mir hăn chop nao nao tơm tăm gơi nhŭp ndrŭng sa n'ha tơm tuh neh

Mai Anh

373
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.