Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu kôngz ntêr nôngz nhôngl hur ntux nangl

29/07/2021 10:31 G7T+7

Nhis nuôr, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz lus nangl ntâu. Nuôr zos ntu cxuô zangv cangz, moz cxuôv hav kôngz lôngz phuôv vangv hênhr.

Viv li, nênhs kôngz tsuv zov chênhr ntu tu cxuô zangv kôngz ntêr nôngz nhôngl xưs li cax phê, phưx txoz haz cxuô zangv ntông nox txir. Hur ntơư, pêx xinhv zov chênhr ntu thoz kror, txar chik uô nkang lus; mfông qir huv, tsuôs yuôx phangx cangz, moz cxuôv hav kôngz long huv six; sir zôngv cxuô zangv kôngz por vêv kôngz long haz qir mfông tsuv uô trơưs nguên tăc lus zangv, liêux lươngs, six nhôngl, zos zangv moz…; tsinhr môngl ndil seiz vangx têz chia seiz shuôs cxuô zangv cangz, moz cxuôv hav chia muôx biênx phap xưv lir huv six.

Nênhs kôngz phươngx Quảng Thành (Gia Nghĩa) txar chik chia nkang trâu cax phê

Nênhs kôngz xar Quản Khê (Dak Glong) luôx đrox uô nkang lus trâu sâux riêng

Nênhs kôngz jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) tsinhr môngl ndil seiz vangx phưx txoz chia puv pâuz cangz, moz huv six

Mai Anh

2,213
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.