Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât chăm tơm tăm jŏ năm ta yăn bri mih

29/07/2021 10:31 G7T+7

Abaơ, ăp n'qual tâm n'gor lĕ gĕh mih âk. Aơ jêng nar gĕh ăp tu ndrŭng, nau ji bư iơh ma tơm tăm. Yor nĕ, bu nuyh bư mir uănh kh'lay nau kan mât chăm ăp ntil tơm tăm jŏ năm gĕh ca phê, tiêu n'hanh ăp ntil tơm sa play.

Tâm nĕ, bu nuyh bon lan uănh kh'lay nau kan koai ntu, koh n'kĭng ân dah; sui phân ân di, krih dak si ân khĭt tu ndrŭng, nau ji tưp ta tơm tăm ân ngăch; dŏng ăp ntil dak si mât tơm tăm n'hanh phân sui, pah kan di tĕng nau bu ntĭm, r'noh âk dŏng, mông nar dơi dŏng, dŏng di ma nau ji...; ngăch hăn chop mir ba gơi gĭt saơ tu ndrŭng, nau ji tơm tăm gơi gĕh nau pah kan ân ngăch.

Bu nuyh bon lan phường Quảng Thành (Gia Nghĩa) koh n'kĭng gơi dah ang ma tơm ca phê

Bu nuyh bư mir xă Quảng Khê (Đak Glong) jaih gâ gơi dah ma tơm sầu riêng

Bu nuyh bư mir bon Jâng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) ksiêm tơm tiêu gơi ngăch saơ tu ndrŭng, nau ji

Mai Anh

2,212
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.