Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

CCB Đằm Văn Tương uô cinh têr coz

22/07/2022 10:44 G7T+7

Shông 1978, zơưv Đàm Văn Tương (zus shông 1960), minhx cxưx Zir, môngl uô tuz trok ntơưv xênhr Cao Bằng. Môngl ntâus tsangv por vêv đriv Việt-Trung shông 1979. Xâuk kangz ntâus tsangv đriv, zơưv uô hâux lưv ntơưv Bôx chiv hui Cuân sưs xênhr Cao Bằng. Kangz shông 1983, zơưv su lus tsêr. Shông 2006, zơưv đrul pux tuz nhuôs tuôx uô nox nhoz trâu xênhr Đắk Nông txus nhis nuôr.

Zơưv Tương (sangz xik) thangv kra tsưr ziv tu cax phê trâu hôix viên Hôix nênhs kôngz

Nhis nuôr zơưv zos CCB, Chi Hôix thơưx Hôix nênhs kôngz jos 6, xar Quảng Hòa (Đăk Glong). Đrul gruôl, trâu saz ntơưv tuz trok, zơưv tsinhr ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk. Đrul 2 ha cax phê, 8 sox jâuz zus cangz haz 1 sox angr lax chok 2 chiv blêx/shông, uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu tâu muôx 300 chơưx nhiax/shông. Zơưv tsinhv has pux tuz nhuôs côngv saz siz pangz uô nox uô hâuk, trâu saz côngv uô cxuô phong tsox trôngx qơư.

CCB Ðàm Văn Tương zus tsi tsês 4 thôngz cangz/hli, sâu tâu trâu chuôz zis iz hli 20 chơưx nhiax

A Trư

798
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.