Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Ðàm Văn Tương blau wăng sa

22/07/2022 10:44 G7T+7

Năm 1978, che Ðàm Văn Tương (deh năm 1960), bu nong Tày, lăp bư ka han ta n'gor Cao Bằng. Pah kan tâm lơh mât n'har bri Việt - Trung năm 1979. Jêh tâm lơh ta n'har bri, che pah kan tay ta Mpôih ka han Ntĭm gai nau Tâm lơh n'gor Cao Bằng. Dăch dŭt năm 1983, che thơ luh ka han sĭt rêh ta bon. Năm 2006, che ndrel ur kon tât rêh ta n'gor Dak Nong tât abaơ.

Che Tương (bơh ma ti) mbơh hưn nau bên mât chăm ca phê ân bu nuyh bon lan

Abaơ che jêng ka han rmanh, Kô ruanh Chi hội M'bŭch kan bư mir jan ba thôn 6, xă Quảng Hòa (Dak Glong). Yor gĕh nau gơih, nau nsrôih bơh bu nuyh tă bư ka han, che leo pah kan lor uĕh tâm nau kan bư mir jan ba. Ðah 2 hec ta neh tăm ca phê, 8 sào tăm tơm dâu rong ndrŭng n'hanh du sào neh lŏ tăm 2 yăn du năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk che gĕh n'sĭt tâm 300 r'keh prăk du năm. Che hôm n'hưch bu nuyh bon lan tâm kơl hao nau wăng sa, nsrôih pah kan ăp ntil nau bu ndâk kan tâm xă.

Ka han rmanh Ðàm Văn Tương rông 4 hộp ndrŭng du khay, gĕh n'sĭt ăp khay tâm 20 r'keh prăk

A Trư

802
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.