Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

‘‘Kôngz cxuôv yeiz, txu pluôl” nhoz Quảng Hòa

10/08/2022 06:17 G8T+7

Shông 2019, Phongx Kôngz lông-PTNT hênhx Đăk Glong tưz pangz pênhr, cir thuôx trâu 20 tsêr pêx xinhv nhoz xar Quảng Hòa chia zuôr chuôz zênhx haz nôngz jâuz cangz phuôv tsangr cinh têr chuôz zis. Txus nuôr, hur xar tưz muôx 75 tsêr pêx xinhv chok muôx 60 ha jâuz zus cangz. Hos nôngz cangz mas muôx công ti xur cangz tiv hênhx Đam Rông, xênhr Lâm Đồng cung câp haz zuôr kei cangz mas pux tuz nhuôs tso saz qơư muôs.

Fênhx đrăngz, iz jangl cangz zus 14 nuz mas tâu sâu kei; đrul grê muôs nhis nuôr zos 200.000-250.000 nhiax mas chok jâuz zus cangz zos iz hur chor tsưr ziv uô tâu jông chia cxuôv yeiz txu pluôl trâu pêx xinhv xar Quảng Hòa nhis nuôr.

Tâu kra cir thuôx, tu tiz jông mas chor jâuz ntơưv chor chuôz zis pêx xinhv huz jông

Chiênr binh lâul Đàm Văn Tương nhoz jos 6 zus đrăngx đrênhk 3-4 thoongz cangz, sâu tâu muôx li 20 chơưx nhiax/hli

Chok jâuz, zus cangz tưz pangz ntâu chuôz zis ntơưv nuôr muôx cinh têr truôx

Minh Huyền

763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.