Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

"Tơm lâm nau ji ngot, bư trŭnh nau o-ach" ta Quảng Hòa

10/08/2022 06:17 G8T+7

Năm 2019, Jrô ntĭm Nau kan bư mir jan na -Hao nau rêh bon lan n'qual Dak Glong lĕ kơl prăk, kĩ thuật ân ma 20 r'năk ta xă Quảng Hòa gơi r'văt ndơ dŏng n'hanh r'văt tơm dâu tăm hao nau wăng sa ta r'năk. Tât abaơ, xă gĕh 75 r'năk bu nuyh bon lan tăm tâm 60 hec ta dâu rŏng ndrŭng brai. Ndrŭng brai dơi kông ti tơ tằm bơh n'qual Ðam Rông, n'gor Lâm Ðông tăch n'hanh r'văt nĕ bu nuyh bon lan mô gĕh r'vê.

Bình quân, du tâ rong ndrŭng brai tâm 14 nar; đah r'noh tăch abaơ ntơm 200.000 - 250.000 r'hiăng du kí nĕ nau kan tăm tơm dâu rŏng ndrŭng brai jêng du ntil nau kan uĕh tâm ăp ntil nau kan gơi lâm nau ji ngŏt, bư trŭnh nau o-ach ta xă Quảng Hòa abaơ.

Dơi bu ntĭm kĩ thuật, mât chăm di nĕ tơm dâu ăp r'năk tăm ngăch hao jêng

Ka han rmanh Ðàm Văn Tương thôn 6 rong 3-4 thung ndrŭng brai, gĕh n'sĭt tâm 20 r'keh prăk du khay

Tăm tơm dâu, rong ndrŭng brai sâm kơl âk r'năk bu nuyh bon lan đăp mpăn nau wăng sa

Minh Huyền

810
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.