Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm mắc ca sâm kơl hao wăng sa ta Quảng Trực

17/06/2022 14:35 G6T+7

Xă n'har bri Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh dăch tât 5.000 hec ta neh tăm ăp tơm gleh nar n'hanh tơm jŏ nar; tâm nĕ tơm mắc ca gĕh rlau 600 hec ta. Ta ăp năm lĕ lăn, gĭt mih nar, neh ntu tâm di nĕ n'gâng kan bri dak lĕ n'hưch bu nuyh bư mir tâm xă pơk huy neh tăm tơm mắc ta ndrel tơm ca phê, mô rĭ tăm êng gơi njŭn tơm mắc ca jêng tơm bư n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan bư mir ma bu nuyh bon lan mpeh n'har bri.

Tĕng âk r'năk bu nuyh bon lan tăm mắc ca ta xă Quảng Trực n'kôch tơm mắc ca jêh tăm 4 - 5 năm gĕh play pĕ; he ch'hik gâ, mô kâp tŏ dak âk, sui 1 -2 tâ phân du năm tơm ngăch ngăn jêng. Du năm tơm mắc ca gĕh pĕ tâm 1,5 tân krăp mắc ca tâm du hec ta; đah r'noh tăch 80.000-115.000 r'hiăng du kí grăp. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, bu nuyh bon lan gĕh n'sĭt tâm 100 r'keh prăk du hec ta. Ðah tăm ca phê tơm mắc ca nơih ngăn tăm, nơih mât chăm n'hanh n'sĭt nao nao prăk.

R'năk che Ðiểu Blao ta bon Bu Prâng gĕh 2 hec ta neh tăm mắc ca, gĕh n'sĭt tâm 200 r'keh prăk du năm

Bu nuyh bon lan săch play mắc ca kranh, dŭm pĕ lor

Mắc ca Quảng Trực sâm kơl ndâk njêng nau moh kan "Mắc ca Bu nong" kơp di 3 sao tâm nau kan OCOP

Minh Huyền

620
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.