Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx thâuv krêz đangr angr chok jâuz, kos, txir

27/10/2021 15:07 G10T+7

Đăk Nông muôx yangx 11.000 ha angr chok jâuz, kos, txir cxuô zangv, đrul tangs nro sanv lươngs muôx 134.000 tênhr/shông. Iz făngz grê sâu lus, cxuô zangv jâuz, kos, txir tưz cxơưx tưz zưv ngui cơ “lo ntâu pôngz grê” los sis muôs tsi tâu. Viv li, nênhs kôngz tsuv chênhr phangx uô ntêx krêz đangr angr chok chia txu kêl hlo pôngz, tiv zix mas tinhx tsangs “lo ntâu pôngz grê” los sis tror kangz.

Nênhs kôngz tsuv zov chênhr cxangz ndê năng suât, tsât lươngs kôngz lông sâuv côngv iz thangx angr; siz hlôngr chok jâuz, kos, txir chia cxangz ndê grê haz jangv tinhx tsangs cung muôs yangx zuôr. Thâuv krêz đangr angr tsuv sir jul nrar chor joanh nghiex chia sâu ntơưr hơx đôngx muôs zuôr sanv phâmv… 

Chok kos laz Nhật Bản trơưs phong tsox uô trâu muôs yangx zuôr, grê pôngz hênhr, ntâu chiv tsuôl yuôr 7.000 nhiax/kg.

Jâuz kos, txir lưs suôr… zos kôngz chok puv ntâu “pôngz” lus grê thâuv nênhs kôngz krêz đangr angr chok.

Nênhs kôngz Tuy Đưc njiz phiv liv qơư muôs thâuv krêz đangr angr chok kos lùn (kos năng tàu) tangz sis tsi tâu nrar mênhx pêv tinhxx hinhx haz nhu câux thix trươngx…

Mẫn Doanh

3,656
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.